ΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Αρ Μητρώου: 16488)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ : 13 ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ : ( Β΄ )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ : 21 ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ : ( Α΄ )

Πανεπιστημιακές σπουδές

1993-1998:
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2006-2008:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Msc) στην Χωροταξία Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, στην κατεύθυνση «Χωρική Ανάλυση και Πολιτική» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πανεπιστημιακές εργασίες

1998-2000:
Διπλωματική εργασία με θέμα "μελέτη και κατασκευή σηραγγών - αναφορά στην σήραγγα των τεμπών", με επί τόπου παρακολούθηση όλων των σταδίων κατασκευής της σιδηροδρομικής σήραγγας οσε των τεμπών, στο εργοτάξιο της αεγεκμπετόν.

Διδασκαλία ασκήσεων στα μαθήματα "εδαφομηχανική Ι", "εδαφομηχανική ΙΙ" και "γεωτεχνικές κατασκευές" στο πανεπιστήμιο θεσσαλίας στον τομέα γεωτεχνικής μηχανικής του τμήματος πολιτικών μηχανικών.

Εμπειρία

1999-σήμερα:
Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για έργα του δημοσίου, νπδδ, οτα, δημοσίων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών δημοσίου συμφέροντος.


Γνώσεις υπολογιστών

Γενικό λογισμικό:

Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, E-mail

Εξειδικευμένο λογισμικό τεχνικών και μελετητικών έργων

 • Σχεδιαστικά προγράμματα AutoCAD 2014, AllPlan 2009, CADWARE_8.5
 • Υδραυλικό πρόγραμμα σχεδιασμού & επίλυσης δικτύων ύδρευσης, Works 2014 - Δίκτυα Ύδρευσης της Τεχνολογισμικής
 • Υδραυλικό πρόγραμμα σχεδιασμού & επίλυσης δικτύων αποχέτευσης, Works 2014 - Δίκτυα Αποχέτευσης της Τεχνολογισμικής
 • Πρόγραμμα σχεδιασμού και επίλυσης δικτύων ακαθάρτων Sewnet της Encosoft
 • Πρόγραμμα σχεδιασμού και επίλυσης δικτύων ομβρίων Drainet της Encosoft
 • Προγράμματα σχεδιασμού μηκοτομών αγωγών ύδρευσης MhkYc της Encosoft
 • Πρόγραμμα σχεδιασμού μηκοτομών ακαθάρτων και ομβρίων MhkGo της Encosoft
 • Πρόγραμμα υπολογισμού απωλειών ροής σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και υπολογισμού του υδραυλικού πλήγματος της Agp

Διδακτική Εμπειρία

 • Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών «Πληροφορική Σπουδή»
  Διδασκαλία σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD συνολικής διάρκειας 50 ωρών.
 • Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής «Δ. Παπάζογλου και ΣΙΑ Ο.Ε.»
  Διδασκαλία AutoCAD 2000 συνολικής διάρκειας 50 ωρών
  Διδασκαλία CADWARE 8.5 συνολικής διάρκειας 30 ωρών
 • Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών (τα έτη 2004 και 2005)
  Διδασκαλία σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD συνολικής διάρκειας 50 ωρών.
 • ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
  «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ», διδασκαλία προγράμματος Αllplan 2009.
 • ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  Εισηγήτρια σε πρoγράμματα ΛΑΕΚ (Κωδικός 46976)

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά:
lower diploma in english (ιούνιος 1989)
first certificate in english (δεκέμβριος 1989)