Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη Σύνταξη εκτιμητικών εκθέσεων και τον Υπολογισμό της Εμπορικής Αξίας Ακινήτων (κατοικίες, καταστήματα, αγροτεμάχια).