Έκδοση Αδειών Δόμησης Κτιρίων, με σύνταξη όλων των επιμέρους / απαιτούμενων μελετών και ανέγερση οικοδομών.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων.

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες που κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται, όπως:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Περιβάλλων χώρος
 • Στατικά
 • Θερμομόνωση
 • Παθητική Πυροπροστασία
 • Μελέτη Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θέρμανση
 • Ανυψωτικά Συστήματα
 • Κλιματισμός
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Καύσιμο Αέριο
 • Τεύχη προϋπολογισμού
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου
 • ΚΕΝΑΚ

Ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει το γραφείο μας

Προσθήκη ορόφου σε διώροφη οικοδομή σε πυλωτή με υπόγειο στην Λάρισα
Τριώροφη οικοδομή σε πυλωτή με υπόγειο στην Λάρισα
Συγκρότημα τεσσάρων μονοκατοικιών με υπόγειο στο Μελισσοχώρι Λάρισας

Μονοκατοικία με υπόγειο στο Μελισσοχώρι Λάρισας
Διώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο στην Τερψιθέα Λάρισας
Τρεις ισόγειες κατοικίες με υπόγειο στην Βελίκα Ν. Λάρισας